Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan? (inleiding)

Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan? (inleiding)
februari 15, 2016 Alex Lexmond

Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan?

De Tweede Wereldoorlog was de grootste oorlog die de mensheid ooit gekend heeft en was zo tragisch dat zij ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Ongeveer 50 miljoen mensen stierven en het houdt de wereld tot op de dag van vandaag in zijn greep.

In 2015 was het precies 70 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en in 2014 was het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Dit leek ons een goed moment om aan deze herdenkingsjaren aandacht te besteden. Tegelijkertijd willen we kijken wat de oorzaak is geweest voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.

WOII - Artikel 0 - Hitler aan de macht - Bron - www.historianet.nl

WOII – Hitler aan de macht – Bron: www.historianet.nl

Het Interbellum

Om de oorzaak te ontdekken gaan we terug naar het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog en de periode die zich daarna tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Deze tussenperiode wordt ook wel het Interbellum genoemd.

Wij hopen dat de lezer met dit verhaal de aanleiding en oorzaken tot het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog herkent en begrijpt en dat we conclusies kunnen trekken van de gebeurtenissen uit het verleden.

 

Het verhaal is opgedeeld in 15 artikelen. In het eerste deel van dit verhaal beschrijven we in 9 artikelen het ontstaan van de eerste Wereldoorlog. In het tweede deel beschrijven we in 6 artikelen de periode tussen WOI en WOII (het Interbellum).

De Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog duurde van 28 juli 1914 tot 11 november 1918. Er deden veel landen aan mee, zoals het Duitse Keizerrijk, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Engeland, Rusland, de Verenigde Staten van Amerika, het Ottomaanse Rijk, het Koninkrijk Italië enz. De oorlog noemden ze daarom toen De Grote Oorlog of de Loopgravenoorlog. Later is de naam veranderd in de Eerste Wereldoorlog, omdat er in 1939 een nog grotere oorlog uitbrak: de Tweede Wereldoorlog.

Artikelen over de Eerste Wereldoorlog:

Het Interbellum

De periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, ook bekend onder de naam Interbellum, is misschien wel belangrijker dan men denkt. Het was het begin van de Tweede Wereldoorlog en het begin van een maatschappij zoals wij die vandaag kennen. De filmindustrie kwam op, mensen konden meer geld uitgeven (begin van een consumptiemaatschappij); daarna volgde de economische crisis van 1929, die veel lijkt op de crisis van 2008. Ook was er begonnen met de oprichting van de Verenigde Naties (toen Volkenbond) en de macht van de Amerikanen nam langzaam maar zeker toe. Hoe verliep de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog eigenlijk?

Artikelen over het Interbellum: