Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan (8)

Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan (8)
april 4, 2016 Alex Lexmond

Verdrag van Versailles

Het Verdrag van Versailles werd ondertekend op 28 juni 1919. Dit was exact vijf jaar na de moord op Frans-Ferdinand van Oostenrijk, wat de aanleiding was geweest voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het Verdrag van Versailles was het belangrijkste verdrag dat na het einde van deze oorlog werd gesloten. Het bevatte onder andere de ideeën van de Amerikaanse president Woodrow Wilson van een betere wereld vol vrijheden en democratieën samenwerkend in een Volkenbond. Maar het zorgde eigenlijk voor veel problemen.

WOI - Verdrag van Versailles - Bron: www.wikikids.nl

WOI – Verdrag van Versailles. Bron: wikikids.nl

Minderheidsgroepen

Na de Eerste Wereldoorlog werden op de Balkan nieuwe staten gecreëerd zoals Polen, Joegoslavië, Hongarije en Tsjecho-Slowakije.

In al deze nieuwe landen woonden nog 30 miljoen mensen die zich niet verbonden voelden met de cultuur van het nieuwe land waarin zij nu woonden en werden zo minderheidsgroeperingen.

Veiligheid herstellen

Het verdrag van Versailles werd bij de Franse premier Georges Clemenceau ervaren als een uitstekende mogelijkheid om wraak op Duitsland te nemen. Maar behalve wraak was dit ook een goede kans om de veiligheid van Frankrijk in de toekomst te kunnen bewerkstelligen.

Clemenceau wilde een bufferstaat tussen Frankrijk en Duitsland want hij vreesde dat vroeg of laat Duitsland met zijn 60 miljoen inwoners Frankrijk weer zou aanvallen. Deze bufferstaat kwam er niet, maar Engeland en Amerika beloofden Frankrijk te helpen als zij zouden worden aangevallen door Duitsland.

Oorlogskosten betalen

Verder betekende het verdrag dat Duitsland en zijn bondgenoten verantwoordelijk werden gehouden voor de oorlog. Dit had gevolgen. Duitsland mocht nog maar een leger van 100.000 soldaten hebben en moest al zijn koloniën én Elzas-Lotharingen afstaan. Duitsland moest opdraaien voor alle kosten tijdens de oorlog. Zo werden de ooit zo trotse Duitsers enorm geraakt: Ten eerste hadden ze de oorlog verloren, al wilde ze dat zelf niet toegeven, en nu werden ze ook nog eens politiek en economisch vernederd.

WOI - Ondertekening Verdrag van Versailles - Bron: www.npogeschiedenis.nl

WOI – Ondertekening Verdrag van Versailles – Bron: www.npogeschiedenis.nl

Duitsland verzette zich hevig tegen dit verdrag, maar had geen keuze aangezien de geallieerden nog steeds alle transportwegen naar Duitsland blokkeerden en de Duitse bevolking daardoor niet bevoorraad kon worden en hongersnood veroorzaakte.

Het Rijk wordt verdeeld

Het verdrag betekende het einde van het ooit zo machtige Ottomaanse Rijk. Het Rijk werd onderverdeeld onder Engeland en Frankrijk waarbij Engeland Palestina, Jordanië en Irak kreeg en Frankrijk, Libanon, Syrië en Turkije.

Dit artikel is onderdeel van het artikel: “Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan?”