Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan? (9)

Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan? (9)
april 11, 2016 Alex Lexmond

Amerika trekt zich terug

Het Verdrag van Versailles was geen perfect verbond, maar was een goede start om net na een oorlog de landen te verenigen in een Volkenbond en zo de vrede te bewaren. Maar de Amerikaanse Senaat was tegen dit verdrag.

De Amerikaanse Republikeinen weigerden om het Verdrag van Versailles goed te keuren. Het probleem voor de Republikeinen lag in het feit dat de Volkenbond leden verplichtte om gezamenlijk te strijden tegen elke vorm van agressie.

WOI - Volkenbond opgericht 25-01-1919 - Bron: www.geheugenvannederland.nl

WOI – Volkenbond opgericht 25-01-1919 – Bron: www.geheugenvannederland.nl

Volgens de Republikeinen betekende dit dat het Amerikaanse Congres niet meer het recht zou hebben om zelf de oorlog te verklaren, terwijl dit een recht is van de Amerikaanse grondwet.

Het Verdrag van Versailles werd daarom niet door Amerika ondertekend en Amerika werd geen lid van de Volkenbond en keerde Europa de rug toe.

Deze beslissing gebruikte Engeland vervolgens als excuus om ook geen verbond met Frankrijk aan te gaan.

Het verbitterde Frankrijk, dat zich verraden voelde door zijn bondgenoten, stond er helemaal alleen voor. En uit angst voor mogelijke Duitse agressie, begon Frankrijk zware acties tegen Duitsland te voeren wat weer een enorme haat en nationalisme kweekte in het toch al zo gekrenkte Duitsland.

Aan het einde van 1919 was er van alle mooie ideeën niks meer over. De westerse alliantie bestond niet meer, en permanente vrede in Europa was er ook niet want de voorwaarden van het Verdrag van Versailles waren te zwaar waardoor Duitsland in een economische crisis raakte.

Dit artikel is onderdeel van het artikel: “Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan?”