Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Plaquette NS-Station (2)

Plaquette NS-Station (2)
februari 13, 2018 Redactie

Foto: Nederlandse Spoorwegen

Locatie
De gedenkplaat bevindt zich in de gevel van de rondgang op de eerste verdieping van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Den Haag.

Herdachte groepen: Burgerslachtoffers

Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Den Haag is uitgevoerd in brons.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

‘1940 – 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE
JAN VAN DEN HEUVEL’.

Symboliek
Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen.

Wijziging
De gedenkplaat hing oorspronkelijk in het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Delft. De plaat is recentelijk verplaatst naar de huidige locatie in Den Haag.

De geschiedenis
De plaquette in het NS-station te Den Haag is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen, te weten: Jan van den Heuvel. Hij is gefusilleerd op 12 februari 1945.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Onthulling
Het monument is onthuld op 16 januari 1948.

Bron: 4en5mei.nl/oorlogsmonumenten