Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine

Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine
februari 12, 2018 Redactie

Foto: B. van Bohemen/NIOD

Locatie
Het monument is geplaatst op de hoge dijk nabij de haven van Scheveningen aan de Zeekant, 2586 NA in Scheveningen te Den Haag.

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945

Vorm en materiaal
Het Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine in Scheveningen (gemeente Den Haag) is een abstract beeld van tufsteen. Het beeld is geplaatst op een plateau van keien. De toegang tot het monument bestaat uit een gedenkmuur van witte natuursteen, geflankeerd door twee mannenfiguren.

Tekst
Op het voetstuk is een uitspraak van koningin Wilhelmina aangebracht die luidt:

‘DE MARINE HEEFT
HET GOED GEDAAN’.

Symboliek
Het monument is geplaatst in een open ruimte, waardoor het beeld sterke contouren vertoont. Het kunstwerk verbeeldt drie marinemannen die op de boeg van een oorlogsschip met geschuttoren staan. ‘Voor op de boeg staat een officier, hij tuurt door de kijker, achter hem staat een man bij de geschutkoepel, een matroos geeft vlaggeseinen. Met opzet is geen strijdfiguur uitgebeeld, omdat men liever de algemene taak van de marine benadrukt: het bewaken en beveiligen van de zeewegen.’

De geschiedenis
Het Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine in Scheveningen (gemeente Den Haag) is opgericht ter nagedachtenis aan de circa 3.000 mariniers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook worden met het gedenkteken de verrichtingen van de Marine in het algemeen gememoreerd.

Onthulling
Het monument is onthuld op 14 juni 1966 door Hare Majesteit Koningin Juliana. Dit was tijdens de slotdag van de vierdaagse maritieme manifestatie ‘1666 Nederland ter zee 1966’. Het jaar 1666 herinnert aan de overwinning die op de Engelse vloot werd behaald. Middels een nationale collecte is het geld voor het gedenkteken bijeengebracht.

Bron: 4en5mei.nl/oorlogsmonumenten