Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Haags herdenkingsmonument 1940-1945

Haags herdenkingsmonument 1940-1945
februari 2, 2018 Redactie

Foto: Stichting 3 maart ’45

Locatie
Het monument is geplaatst op het Carnegieplein, tegenover het Vredespaleis te Den Haag

Herdachte groepen: Algemeen, Burgerslachtoffers, Verzet Nederland

Teksten
De tekst op de eerste pilaar luidt:
‘DIE TYRANNIE VERDRIJVEN.
1940.’

De tekst op de tweede pilaar luidt:
‘MOGE HUN ZIEL GEBONDEN WORDEN
IN DE BUNDEL DER LEVENDEN.’

De tekst op de derde pilaar luidt:
‘LAAT U NIET OVERWINNEN DOOR HET KWADE,
MAAR OVERWIN HET KWADE DOOR HET GOEDE.’

De tekst op de vierde pilaar luidt:
‘DIE MIJ MIJN HERT DOORWONDT.
1945.’

De tekst op de gedenkzuil luidt:
‘ALS HOFSTAD EN REGERINGSZETEL WAS DEN HAAG AL OP 10 MEI 1940,
DE EERSTE DAG VAN VERRADERLIJKE OVERVAL OP NEDERLAND,
HET DOELWIT VAN AANVALLEN UIT DE LUCHT.
DE EERSTE VERWOESTINGEN VONDEN PLAATS
EN DE EERSTE SLACHTOFFERS VIELEN.
TEN GEVOLGE VAN DE OORLOG EN DE BEZETTING ZOUDEN
TUSSEN MEI 1940 EN DE BEVRIJDING IN MEI 1945
BIJNA TWINTIGDUIZEND VAN ONZE STADSGENOTEN HET LEVEN VERLIEZEN,
ALS SOLDAAT, ALS VERZETSSTRIJDERS, ALS GEDEPORTEERDE,
ALS DWANGARBEIDER, ALS GEVANGENE IN TUCHTHUIS OF CONCENTRATIEKAMP,
ALS SLACHTOFFERS VAN BOMBARDEMENTEN EN VAN DE LAATSTE HONGERWINTER EN BOVENAL ALS VERVOLGDE OMWILLE VAN RAS EN GELOOF.
ONDER DE LAATSTEN RUIM ZESTIENDUIZEND JOODSE MEDEBURGERS
DIE DE VERNIETIGINGSKAMPEN NIET OVERLEEFDEN.
DIT MONUMENT WIL ALLEN ZONDER ONDERSCHEID GEDENKEN
DIE DE WAANIDEEËN WAARUIT HET NATIONAAL-SOCIALISME IS VOORTGEKOMEN
MET HUN LEVEN HEBBEN MOETEN BEKOPEN.
HET ROEPT IN STILTE OP WAAKZAAMHEID TEGEN DE DRIJFVEREN
IN HET MENSELIJK GEMOED DIE ZULKE WAANIDEEËN KUNNEN VOEDEN
EN TOT ZULKE MENSONTERENDE POLITIEKE SYSTEMEN KUNNEN LEIDEN.
IN DIE ZIN WIL HET EEN TEKEN ZIJN VOOR DE KOMENDE GENERATIES’.

Symboliek
De vier pilaren symboliseren de verschillende groepen uit de bevolking: neutraal, rooms-katholiek, protestants en joods. De stenen wal verbeeldt ‘een dijk van onverzettelijkheid’.

De geschiedenis
Het ‘Haags herdenkingsmonument 1940-1945’ herinnert de inwoners van Den Haag aan de bijna 20.000 stadsgenoten die tijdens de bezettingsjaren door oorlogsgeweld zijn omgekomen. Om vrijheid en mensenrechten te kunnen waarborgen is waakzaamheid geboden.

Bron: 4en5mei.nl/oorlogsmonumenten