Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

De NSB en de NSB’ers

De NSB en de NSB’ers
september 22, 2017 Redactie

Auteur: Dick Kampman

Beeldvorming NSB vraagt om nuancering. Er bestaan nog altijd misvattingen over de rol van de NSB en de NSB’ers voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Dit betoogt socioloog Dick Kampman (1938) in zijn nieuwe studie naar collaboratie in Nederland. 
Kampman laat zien dat de informatie over collaboratie nog steeds wordt beheerst door vooroordeel en stereotypering. Hij staaft dat met een sociaalwetenschappelijke analyse van recente geschiedschrijving en literatuur, waarbij hij onder meer ingaat op bekende titels als Jodenjacht, Mussert & Co., Dat nooit meer en Verzwegen levens. De boeken die hij behandelt zijn alle geschreven door publicisten van de tweede en derde generatie. Dit boek is een vervolg op Kritische beschouwingen over collaboratie (2011), dat zich richt op naoorlogse literatuur tot 2010. 
Kampman is zelf kind van NSB-ouders en studeerde sociologie aan de VU. Hij mist in de publieke opinie de erkenning dat collaboratie een paradoxale voortzetting is van het recht op vrije meningsuiting. Een visie die wat hem betreft zeker géén instemming betekent met de politieke opvattingen van de NSB en NSB’ers.