Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Centraal Monument voor Gevallen PTT’ers

Centraal Monument voor Gevallen PTT’ers
februari 12, 2018 Redactie

Foto: Rob Philips

Locatie: Nassauplein, 2518 AA in Den Haag

Herdachte groepen: Burgerslachtoffers

Vorm en materiaal
Het ‘Centraal Monument voor Gevallen PTT’ers’ in Den Haag is een zuil, bekroond met een kapiteel waarin Sint-Joris en de draak zijn afgebeeld. Op het kapiteel is een beeld van een staande mannenfiguur geplaatst. Aan de voet van de zuil bevindt zich een beeldengroep van een liggende vrouwen- en mannenfiguur. Het gedenkteken is uitgevoerd in witte natuursteen en geplaatst op een vierkant voetstuk.

Teksten
De tekst op de voorzijde van het voetstuk luidt:

‘VELEN VIELEN – ZO WEERLOOS
ALS HALMEN VOOR DE ZEIS
ENKELEN STONDEN – EN ZONGEN
ZONGEN EEN OUDE WIJS
DE OUDE WIJS – VAN VRIJHEID
DIE TRILT IN ELK LEVEND HART’.

De tekst op de achterzijde van het voetstuk luidt:

‘OPGERICHT TER NAGEDACHTENIS
VAN DE WERKERS VAN HET PTT-BEDRIJF
GEVALLEN IN DE OORLOGSJAREN
1940-1945’.

Symboliek
De twee liggende figuren symboliseren de oorlogsslachtoffers. Het verhaal van Sint-Joris en de draak is een vroeg-christelijke legende uit de vijfde eeuw. Sinds de elfde eeuw staat deze vertelling symbool voor de strijd tussen goed en kwaad. Met het beeld wordt uitdrukking gegeven aan de overwinning op de bezetter. De staande mannenfiguur is de verpersoonlijking van de herrijzenis.

De geschiedenis
Het ‘Centraal Monument voor Gevallen PTT-ers’ herinnert de inwoners van Den Haag aan de personeelsleden van de PTT die tijdens de bezettingsjaren door oorlogsgeweld zijn omgekomen.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1950 door de heer L. Neher, directeur-generaal van de PTT.

Bron: 4en5mei.nl/oorlogsmonumenten