Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Zijn open eenvoud was zijn grootste charme

Zijn open eenvoud was zijn grootste charme
september 27, 2017 Redactie

Auteur: Jan Zwemer

Als Duitsland Nederland niet bezet zou hebben in 1940, zou Jan van Walré de Bordes (1894-1947) de geschiedenis zijn ingegaan als de burgemeester die Middelburg had opgestoten in de vaart der volkeren. Zijn innemendheid en internationale oriëntatie maakten hem erg geschikt voor de rol van bevorderaar van het vreemdelingenverkeer naar de stad. Maar het liep heel anders. Na betoonde dapperheid tijdens de stadsbrand op 17 mei 1940, spande De Bordes zich met alle kracht in om een snelle en fraaie wederopbouw van de stad te realiseren. Toen hij tijdens een persoonlijke crisis in het najaar van 1942 ontslag nam, kon hij niet weten dat dat ontslagverzoek en nog enkele kwesties later tegen hem gebruikt zouden worden. Tot zijn teleurstelling mocht hij in 1944/1945 niet terugkeren als burgemeester in zijn geliefde Middelburg. Het boek is geschreven met gebruikmaking van het persoonlijke archief van Jan de Bordes. Een must voor alle in de oorlogsgeschiedenis geïnteresseerde inwoners van Walcheren en voor iedereen die belang stelt in de geschiedenis van het bezettingsbestuur en/of de geschiedenis van de naoorlogse zuiveringen in Nederland.

Jan Zwemer (1960) is freelance schrijver en publiceert sinds 1986 over het Zeeuwse verleden. Hij schreef onder andere Onrust en Welvaart (2011) en is bijvoorbeeld redacteur van Deel Vier van Geschiedenis van Zeeland (2014). Daarin schreef hij over de politieke,
sociale en kerkelijke geschiedenis van Zeeland vanaf 1850. Verder schrijft hij gedichten, verhalen en toneel in dialect.