Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Het Nationale Steun Fonds

Het Nationale Steun Fonds
november 3, 2016 Alex Lexmond

Het Nationale Steun Fonds is opgericht door Walraven van Hall. Deze bank werd ook wel genoemd ‘financierder van het verzet’. Met de financiële steun van de Nederlandse regering in Londen, financierde deze bank de illegaliteit (het Nederlandse verzet). De leiding werd gevormd door het driemanschap W. van Hall, Iman Jacob van den Bosch en A.J. Gelderblom.

Het National Steun Fonds – Bron: www.geheugenvannederland

Het doel van de groep was in eerste instantie het financieel steunen van de achtergebleven gezinnen van de Nederlandse zeevarenden die na het begin van de oorlog in dienst van de geallieerden waren gekomen. Dat waren er ca. 18.000.

Begin 1942 kwam het contact tussen de verschillende verzetsgroepen tot stand. Deze groepen werden samengevoegd onder de mantel van het Nationale Steun Fonds. In de loop van 1942 bleek dat er ook andere groepen mensen waren die hulp nodig hadden. Dit gold bijvoorbeeld voor ondergedoken joden en mensen die ondergedoken waren vanwege het transport om te werken in de Duitse wapenfabrieken.

Bron: nl.wikipedia.org