Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Suriname en de Antillen in de Tweede Wereldoorlog (2)

Suriname en de Antillen in de Tweede Wereldoorlog (2)
augustus 8, 2016 Michael Willé

Olie en bauxiet

Olieraffinaderijen op Curacao 1948. Bron: geheugenvannederland.nl

Gevechtsacties kwamen vooral voor bij de olieraffinaderijen op Aruba en Curaçao. Duitse duikboten schoten van 15 op 16 februari 1942 op olietankers voor de kust van Aruba. Vier schepen werden tot zinken gebracht en vele bemanningsleden kwamen om.

Ook de Lago raffinaderij op Aruba werd aangevallen. Burgers raakten in paniek en sloegen op de vlucht. Het Amerikaanse leger die gestationeerd was om Aruba te beschermen ondernam meteen actie tegen de Duitse duikboten. En zo werd een Duitse aanval op de olieraffinaderijen tegengehouden. De Duitsers konden daardoor niet beschikken over de Antilliaanse olie.

Het belang van olie en bauxiet

Bauxietinstallaties in Suriname. Bron: geheugenvannederland.nl

De rol van Suriname en de Nederlandse Antillen was vooral van economische en sociale aard. Door de bauxietwinning in Suriname en de oliewinning op de Antillen waren deze Nederlandse koloniën vooral belangrijk voor de opbouw van oorlogsmachine van de Geallieerden.

Vooral de Amerikaanse luchtmacht profiteerde hiervan. Van bauxiet maakte men aluminium om vliegtuigen mee te bouwen en de olie was belangrijk voor de brandstof van bijna de gehele Amerikaanse oorlogsmachine.

De rol van Amerika

De aanwezigheid van deze grondstoffen was voor de Amerikanen zo belangrijk dat zij soldaten naar Suriname en de Antillen stuurden om de olie- en bauxietindustrie te beschermen. In het begin stonden de industrieën onder bescherming van de Fransen, later namen de Britten het over, maar vanaf 1942 waren het vooral de Amerikanen, die met militairen naar Suriname en de Antillen kwamen.

De gouverneurs Kielstra (van Suriname) en Wouters (van de Antillen) waren niet blij met de Amerikaanse aanwezigheid. Beide gouverneurs dachten namelijk dat de Nederlanders de problemen samen met de Surinamers en de Antillianen konden oplossen. Maar dit bleek niet realiseerbaar, omdat er geen Surinaams of Antilliaans leger bestond. Buitenlandse hulp was daarom noodzakelijk.

 

Dit artikel is onderdeel van het artikel: “Suriname en de Antillen in de Tweede Wereldoorlog”