Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Schaduwen over de woestijn

Schaduwen over de woestijn
september 27, 2017 Redactie

Auteur: J.J. Brouwer

Er is heel veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel altijd door historici of oud-militairen. Het is daarom verrassend dat een organisatieadviseur zich met deze publicatie op dit terrein heeft gewaagd. Auteur Jaap Jan Brouwer van CinC Management Consultants te Den Haag beschrijft de veldslagen tussen de Duitsers en de Britten in Noord-Afrika tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de invalshoek van zijn professie en trekt daar lessen uit voor management en organisatie. Beide militaire organisaties waren ook tijdens de jaren veertig opgebouwd vanuit een duidelijke missie en een visie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden analyseert de auteur op scherpzinnige wijze het optreden van beide legers, inbegrepen de invloed van de respectievelijke commandanten en de cultuur van beide naties, toetst deze analyses aan de toenmalige en hedendaagse organisatieprincipes en voorziet zijn bevinden van vakkundig commentaar. Verplichte lectuur voor zowel civiele managers als militaire commandanten. Een uniek standaardwerk. Voorzien van talloze zwartwitafbeeldingen, overzichtskaarten en tabellen. – E. Westerhuis