Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Nederland 1938-1948

Nederland 1938-1948
september 26, 2017 Redactie

Auteur: Hein Klemann

De bezettingstijd wordt door iedereen gezien als een periode van schaarste, gebrek en armoede. De beelden van de hongerwinter, van leeggeroofde bedrijven en verlaten straten getuigen daarvan. Het feit dat het Nederlandse bedrijfsleven veel baat had bij de bezetting, zal voor velen als een verrassing komen. Zeker de eerste jaren, toen er nog voldoende grondstoffen waren, ging het uitstekend met de industrie. Er werden topwinsten gemaakt en de werkgelegenheid groeide fors; het einde van de depressie van de jaren dertig werd daardoor bezegeld. Zij die hun leven op de normale manier wilden voortzetten, stuitten niet op economische grenzen. Na de nederlaag in mei 1940 bleek de economie in staat te produceren en was het bedrijfsleven bereid daaraan mee te werken. Pas in de loop van de oorlog veranderde deze voorspoedige economische situatie. Na de oorlog echter bleek een snel herstel mogelijk te zijn: de industrie lag bij de bevrijding weliswaar stil, maar was goeddeels ongeschonden en groter dan ooit. Over Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn bibliotheken volgeschreven. Maar een goed en modern overzicht van de economische en sociale ontwikkelingen en gebeurtenissen in die periode ontbrak tot nu toe. Het boek van Hein Klemann voorziet op overtuigende wijze in deze leemte. Door zijn nuchtere en onbevooroordeelde aanpak zal het een aantal taboes doorbreken.