Neem contact op 06 420 85 203 of info@h5mc.nl

Adolf Hitler – de vlucht naar Argentinië

Adolf Hitler – de vlucht naar Argentinië
september 21, 2017 Redactie

Auteur: Simon Dunstan

Op grond van jarenlange research geloven onderzoeksjournalist Gerrard Williams en krijgshistoricus Simon Dunstan dat de ontsnapping van Hitler uit Berlijn, Aktion Feuerland, vanaf 1943 minutieus was gepland door de nazi’s. Er bestaan zwaarwegende getuigenissen en aanwijzingen die doen vermoeden dat de operatie een succes was en dat Hitler naar Zuid-Amerika ontsnapte, waar hij tot zijn werkelijke dood in 1962 bleef wonen. Is Hitler erin geslaagd uit Berlijn te ontsnappen – in tegenspraak met de officiële verklaring die wil dat de Führer op 30 april 1945 zelfmoord pleegde in zijn bunker? In een intrigerend scenario dat tot nu toe nooit volledig is onderzocht, presenteren militair historicus Simon Dunstan en journalist Gerrard Williams een sterk pleidooi voor de ontsnapping van Hitler, samen met andere topnazi’s, naar een afgelegen vallei-enclave in Argentinië, waar hij tot 1962 moet hebben gewoond. De auteurs bieden na vijf jaar nauwgezet onderzoek een reconstructie van de dramatische en opmerkelijk aannemelijke plot, met bijzondere aanwijzingen en sterke getuigenissen, waarvan sommige pas recentelijk zijn vrijgegeven door voormalige Russische en andere overheidsarchieven. Dunstan en Williams werpen belangrijke vragen op om hun zaak te ondersteunen: Waarom geloofde zowel Jozef Stalin als president Eisenhower dat Hitler nog in leven was nadat de oorlog was afgelopen? Waarom waren er geen ooggetuigen of sluitend forensisch bewijs dat het inderdaad de Führer en Eva Braun waren die in de bunker stierven? Waarom hebben de vermoedens van de FBI van J. Edgar Hoover dat Hitler was ontsnapt nooit serieuze aandacht gekregen?

De auteurs volgen de vluchtroute die Hitler volgens hen nam, met vermelding van bepaalde mensen, plaatsen en data, en met de precieze benoeming van de betrokken vliegtuigen, U-boten, bases en schuilplaatsen. Er duiken ook andere belangrijke details op, bijvoorbeeld hoe Hitler, Bormann en Heinrich Müller de ontsnapping waarschijnlijk hebben georganiseerd. Dit relaas laat je niet los omdat het een ongehoord verhaal uit de doeken doet dat een uitdaging vormt voor de gevestigde geschiedschrijving. Het boek bevat 2 katernen met tientallen historische foto’s in zwart-wit en kleur.